เจ้ายอดศึก

ประมวลภาพกองทัพรัฐฉาน SSA จัดงานวันชาติรัฐฉานปีที่ 63 ณ ฐานดอยไตแลง เมื่อ 7 ก.พ. ที่ผ่ามมา "จ้าตแซง" คณะยอดแซงแลงใหม่จากบ้านเปียงหลวง ทำการแสดงเมื่อ 6 ก.พ. คืนก่อนงานวันชาติรัฐฉาน สำหรับ "จ้าตแซง" เป็นอุปรากรตามแบบฉบับของชาวไทใหญ่ ลักษณะเป็นการร้องรำทำเพลงตอบโต้กันแบบสดๆ รวมถึงการแสดงละครที่สอดแทรกด้วยคำสอนทางพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของคนไทใหญ่ คิดค้นเป็นครั้งแรกโดยพ่อเฒ่าออเจ่ยะ (พ.ศ. 2446 - 2530) แห่งเมืองสี่ป้อ รัฐฉาน ในปี พ.ศ. 2487 ก่อนที่จะได้รับความนิยมไปทั่วรัฐฉาน การแสดงของชมรมวัฒนธรรมลาหู่ ในวันที่ 6 ก.พ. คืนก่อนงานวันชาติรัฐฉาน การแสดงดนตรีของวง "จุมคนหนุ่มไต เชียงใหม่" ในวันที่ 6 ก.พ. คืนก่อนงานวันชาติรัฐฉาน หมวกทหารไทใหญ่ SSA แขวนอยู่ในบ้านพักทหารไทใหญ่ ที่ฐานที่มั่นดอยไตแลง รัฐฉานตอนใต้ ทหารไทใหญ่ SSA เตรียมการสวนสนาม ในงานวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ. นายทหารไทใหญ่ SSA เตรียมการสวนสนาม ในงานวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ. อนุสาวรีย์เจ้ากอนเจิง บนดอยไตแลง เจ้ากอนเจิง (พ.ศ.2469 - 2534) เคยร่วมกับกลุ่ม "หนุ่มศึกหาญ" ต่อต้านกองทัพพม่าในปี พ.ศ. 2501 และในปีต่อมาได้ต่อสู้กับทหารพม่าจนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ต้องตัดแขนซ้ายทิ้ง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งกองทัพสหปฏิวัติรัฐฉาน (SURA) ในปี พ.ศ. 2512 เจ้ากอนเจิงเป็นที่นับถือของชาวไทใหญ่ในฐานะผู้นำการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของรัฐฉาน การแสดงทักษะการใช้อาวุธของทหาร SSA ในงานวันชาติรัฐฉาน ที่ดอยไตแลง เมื่อ 7 ก.พ. ทหาร SSA สวนสนามในพิธีวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ. ทหาร SSA ส่วนสนามในพิธีวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ. พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้ทหาร SSA ระหว่างการสวนสนาม ทหาร SSA สวนสนามในพิธีวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ. เจ้าปายเมือง ผู้นำอาวุโสชาวไทใหญ่ ระหว่างกล่าวเปิดงานวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ. ทหาร SSA ระหว่างฟังสุนทรพจน์ของบรรดาผู้นำชนชาติต่างๆ ในรัฐฉานและสหภาพพม่า ในงานวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ. ทหาร SSA ในงานพิธีวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ. ทหาร SSA ในงานพิธีวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ. พล.ท.เจ้ายอดศึก (ซ้าย) ประธานสภากอบกู้รัฐฉาน (RCSS) และผู้นำกองทัพรัฐฉาน SSA ในงานวันชาติรัฐฉาน เมื่อ 7 ก.พ. ประชาชนชาวไทใหญ่และชนชาติต่างๆ ในรัฐฉานเข้าร่วมการจัดงานวันชาติรัฐฉาน ประชาชนยืนชมทหาร SSA ในงานพิธีวันชาติรัฐฉานเมื่อ 7 ก.พ.

กองทัพรัฐฉาน SSA จัดงานวันชาติปีที่ 63 ที่ดอยไตแลง “เจ้ากันเจ็ด” เรียกร้องผู้รักชาติช่วยกันกอบกู้บ้านเมือง “เจ้ายอดศึก” เรียกร้องชาวไทใหญ่ให้คิดถึงชาติที่ยังลำบากอยู่ ขอให้มาช่วยเหลือกัน ฝากสื่อบอก “อังกฤษ” ให้ดูแลปัญหาในพม่าและรัฐฉาน ในฐานะพยานสัญญาปางโหลง ทหารกองทัพรัฐฉาน SSA เดินสวนสนามเนื่องในงานวันชาติรัฐฉานปีที่ 63 ที่ฐานที่มั่นดอยไตแลง ตอนใ้ต้ของรัฐฉาน เมื่อ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากร่วมชมการสวนสนามของทหาร SSA ทหาร SSA ขณะฟังคำกล่าวสุนทรพจน์จากผู้นำรัฐฉานและตัวแทนชนชาติต่างๆ ในรัฐฉานและรัฐชนชาติสหภาพพม่า ประชาชนหลายพันคนเดินทางมายังดอยไตแลง เพืื่อเข้าร่วมงานวันชาติรัฐฉาน เจ้าปายเมือง ผู้นำอาวุโสกล่าวเปิดงานวันชาติรัฐฉาน เรียกร้องให้ประชาชนอย่าลืมสัญญาปางโหลง พล.ท.เจ้ายอดศึก ประธานสภากอบกู้รัฐฉาน (Restoration Council of Shan State - RCSS) และผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพรัฐฉาน SSA ระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อ 7 ก.พ. 53 ที่กองบัญชาการสภากอบกู้รัฐฉาน ดอยไตแลง รัฐฉานตอนใต้ เมื่อวานนี้ (7 ก.พ.