การเมือง

ถึงแม้ไม่มีอิสระมากนัก แต่กรรมกรจีนยังคงต้องพึ่งวัฒนธรรมสหภาพแรงงานในการเรียกร้องปัญหาของตนเอง ทั้งนี้การมีนโยบายที่ดูเหมือนใส่ใจปัญหาแรงงานมากขึ้นของจีนนั้น ก็เป็นเพราะต้องการลดความตึงเครียดของชนชั้นกรรมาชีพในประเทศ หลังจากที่ในช่วงหลายปีมานี้พวกเขาก้าวสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว

วิทยากร บุญเรือง

 

รัฐบาลจีนใช้กฎหมายแรงงานฉบับใหม่รวมถึงการเข้มงวดให้บรรษัทข้ามชาติอนุญาตให้พนักงานในสถานประกอบการของตนจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ เพื่อลดความตึงเครียดของชนชั้นกรรมาชีพในประเทศ หลังจากที่ในช่วงหลายปีมานี้พวกเขาก้าวสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว และเชื้อชวนนักลงทุนจากต่างประเทศโดยใช้จุดเด่นในเรื่องของทุนมนุษย์ที่มีราคาถูก

 

แต่ยังมีข้อวิจารณ์สำหรับองค์กรที่ควบคุมกิจกรรมสหภาพแรงงานในจีน ที่มีลักษณะรวมศูนย์ มีการควบคุมไม่ปล่อยให้เกิดขบวนการแรงงานที่มีอิสระ และไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ