โอกาสรำลึก ”วันชาติ” และสืบทอดประวัติศาสตร์เพื่อประชาธิปไตยวันการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475

Activity Date: 
Wed, 2009-06-24 13:30

โอกาสรำลึก ”วันชาติ” และสืบทอดประวัติศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย
วันการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475

วันพุธที 24 มิถุนายน 2552
เวลา13.30-17.00 น ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฟังเพลง วันชาติ

อ่านแถลงการณ์คณะราษฎร
โดย ชำนาญ จันทรเรือง
 

เสวนา เรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตประชาธิปไตย :อนาคตสังคมไทย
โดย สมชาย ปรีชาศิลปะกุล
วรวิทย์ เจริญเลิศ
ไชยันต์ รัชชกูล
ธเนศ เจริญเมือง

วัฒนา สุกัณศีล
ชำนาญ จันทรเรือง ดำเนินรายการ

พิธีกร สืบสกุล กิจจนุกร

จัดโดย กลุ่มนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตย ภาคเหนือ
แนวร่วมกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(นกน.)
กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ