สัมมนา “สรุปบทเรียนเรื่องเล่าปัญหาแรงงานในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ”

Activity Date: 
Sat, 2010-04-03 09:00

 

กำหนดการสัมมนา

“สรุปบทเรียนเรื่องเล่าปัญหาแรงงานในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ”

วันเสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นิคมรถไฟมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ

ร่วมจัดโดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและ ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงาน

๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร

๐๙.๓๐ น. รายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานและกล่าวเปิด

โดย คุณวิไลวรรณ แซ่เตีย

๐๙.๔๐ น. เวทีนำเสนอ “กรณีปัญหาการคุกคามสหภาพแรงงาน และละเมิดสิทธิแรงงาน กับทางออกของคนงาน”

- สภาพปัญหา และรูปแบบการคุกคาม
- การดำเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- ทางออกในการแก้ไขปัญหา

นำเสนอโดย ผู้แทนสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้า
ผู้แทนสหภาพแรงงานไทรอัมพ์
ผู้แทนสหภาพแรงงานแคนาดอล
ผู้แทนสหภาพแรงงานมิชลิน
ผู้แทนคนงานเวิร์ลเวล การ์เม้น
ผู้แทนคนงานทาคาร่า บูติคฯ

ดำเนินรายการโดย คุณยงยุทธ เม่นตะเภา

๑๑.๓๐ น. เปิดเวทีสอบถาม แลกเปลี่ยน

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. “มุมมองและข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหา”

- มุมมองของนักกฎหมาย
- มุมมองของนักสหภาพแรงงาน
- เปิดเวทีแลกเปลี่ยน

ดำเนินรายการโดย คุณสุนี ไชยรส ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงาน

๑๕.๐๐ น. สรุปการสัมมนาและปิดการสัมมนา

โดย คุณสาวิทย์ แก้วหวาน