สัมมนาวิชาการ "แนวคิคทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักชิคาโกและอ๊อกฟอร์ด"

Activity Date: 
Mon, 2010-09-20 13:00

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ "แนวคิคทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักชิคาโกและอ๊อกฟอร์ด" โดย อ.ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร. อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ, สำเร็จการศึกษาจาก Faculty of Economics, University of Chicago ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 205 ชั้น 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการสัมมนารายสัปดาห์ ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเบญญาภา benyapha@econ.tu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-2404 หรือทางเว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th/seminar/