สัมมนาวิชาการ “How Effective Are Capital Controls in Asia“ โดย Assistant Prof. Juthathip Jongwanich

Activity Date: 
Tue, 2010-11-02 14:00

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สู่สาธารณชน เป็นประจำทุกสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียน ผู้สนใจสามารถเข้าฟังสัมมนาได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สัมมนาวิชาการ “How Effective Are Capital Controls in Asia“ โดย Assistant Prof. Juthathip Jongwanich, School of Managenent, Asian Institute of Technology ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สนใจสามารถเข้าฟังการสัมมนารายสัปดาห์ ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเบญญาภา benyapha@econ.tu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 0-2613-2404 หรือทางเว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th/seminar