\เรารักนายหลวง: มลายูมุสลิมกับรัฐไทยในสภาวะยกเว้น\""

Activity Date: 
Mon, 2011-06-27 14:00

สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา เสวนา ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ \เรารักนายหลวง: มลายูมุสลิมกับรัฐไทยในสภาวะยกเว้น\" จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทางมานุษยวิทยา เสนอที่มหาวิทยาลัยวอชิงตัน-ซีแอทเทิล โดย อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 ตึกสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์"