เสวนาโต๊ะกลม “วิเคราะห์ผลเลือกตั้ง และแนวโน้มรัฐบาลใหม่”

Activity Date: 
Wed, 2011-07-20 13:00

ศูนย์ติดตามประชาธิปไตย(TDW) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาโต๊ะกลม “วิเคราะห์ผลเลือกตั้ง และแนวโน้มรัฐบาลใหม่” โดยศูนย์ติดตามประชาธิปไตยไทย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ผู้ร่วมเสวนา ประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มธ. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าว เดอะเนชั่น อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินรายการโดย สิริพรรณ นกสวน อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ สามารถสำรองที่นั่งได้ที่Tel. 02.218.7315 หรือโดยตอบกลับอีเมลนี้
ภายในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 12.00 น.