[เชียงใหม่] งานเสวนา เรื่อง แม่ญิงล้านนา

Activity Date: 
Sun, 2011-12-04 18:00

ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ (Creative Urban Solutions Center) จัดงานเสวนา เรื่อง แม่ญิงล้านนา วันอาทิตย์ ที่ 4 ธ.ค.พ.ศ.2554 เวลา 18.00 - 20.00 น. นำโดย อ. เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร์ (ชื่อกวี คือ เพ็ญ ภัคตะ) จิรชาติ สันตะยศ, บุญวรรณี วิริยะชัยวงศ์, อรพิน สร้อยญาณะ ดำเนินรายการโดย ถิรายุส์ บำบัด ณ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน