ปาฐกถา ธงชัย วินิจจะกูล : ระบอบสังคมการเมืองที่ฝืนการเปลี่ยนแปลงคืออันตรายที่แท้จริง

Activity Date: 
Sat, 2012-02-11 17:50

(เปลี่ยนสถานที่) เป็น โรงแรมรัตนโกสินทร์ 17.30 วันเสาร์ที่ 11 เดือน 2 บัตรราคา 1,000 บาท จิบน้ำชา ฟังปาฐกถา ‘ธงชัย วินิจจะกูล’ รายได้สนับสนุน ครก.112 ระบอบสังคมการเมืองที่ฝืนการเปลี่ยนแปลงคืออันตรายที่แท้จริง