[อุบลราชธานี] สิทธิ เสรีภาพ ในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ

Activity Date: 
Sat, 2012-03-03 13:00

เชิญร่วมอภิปรายกับนักเขียน นักวิชาการ นิติราษฎร์ ครก 112 จีรนุช เปรมชัยพร คำ ผกา วาด รวี สิทธิ เสรีภาพ ในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ บ่ายโมงตรง วันที่ 3 มี.ค. 55 ณ โรงละครศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ