“35-53” 20 ปี พฤษภาทมิฬ 2 ปี พฤษภาเลือด รำลึก

Activity Date: 
Sun, 2012-05-20 09:00

เวลา 09.00-24.00 น. ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

“35-53” 20 ปี พฤษภาทมิฬ 2 ปี พฤษภาเลือด รำลึก

เมื่อ 20 ปีก่อน เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญในประวัติศาสต์ เมื่อประชาชนร่วมตัวต่อต้านเผด็จการจนเกิดการนองเลือดบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลที่พลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี และต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการรัฐประหารรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 นำไปสู่เหตุการณ์ปราบปรามและปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารกับประชาชนผู้ชุมนุม มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก อันประวัติศาสตร์บันทึกเรียกว่า “เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ”

แน่นอนว่าประวัติศาตร์เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเป็นที่จดจำ เจ็บจำบอบช้ำ ของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย เมื่อต้องลุกขึ้นสู้กับเหล่าทหารเผด็จการที่เข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมือง การเสียเลือดเสียเนื้อครั้งนั้นนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญเมื่อเป็นการกลบฝั่งอำนาจทหารออกไปจากการเมืองได้สำเร็จด้วยสองมือสองเท้าของประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุม แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้สอนให้เหล่าทหารจดจำถึงอำนาจต้องเป็นของประชาชนไม่ เมื่อการกลับมาของเหล่าทหารเข้ามายุ่งทางการเมืองผ่านการรัฐประหารในปี 49 เหยียบย่ำประชาธิปไตยลงจมดิน จนนำมาสู่การเรียกร้องของประชาชนจำนวนมากอีกครั้งหนึ่ง และประชาชนก็ถูกเข่นฆ่ากลางเมืองอีกครั้งหนึ่งบริเวณถนนราชประสงค์ ผ่านมาจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา 2 ปี ที่เราเรียกว่า “พฤษภาเลือด”

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย(สนนท.) ได้เข้าร่วมต่อสู้กับเผด็จการทหารร่วมด้วยในทั้งสองเหตุการณ์ เพื่อนำพาประชาธิปไตยที่เสรีสมบูรณ์ จึงยืนหยัดต่อสู้ ดังคำขวัญองค์กรที่ว่า เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ จึงหมายมั่นที่จะรำลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ในวาระครบ 20 ปี และเหตุการณ์พฤษภาเลือด ในวาระครบ 2 ปี โดยการจัดงาน ทั้งงานเสวนาโดยตัวแทนนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย งานเสวนาโดยผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ และงานเวทีวัฒนาธรรม

สถานที่: อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

กำหนดการณ์งาน
09.00-12.00 น. เสวนาโดยนิสิตนักศึกษา หัวข้อ “มุมมอง แนวคิดและบทบาทนิสิตนักศึกษาต่อพฤษภาทมิฬและพฤษภาเลือด”
วิทยากร ดังนี้
นายรักษ์ชาติ วงษ์อธิชาติ อุปนายกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(อมธ.)
นายเสกสรร อนันทศิริเกียรติ อดีตกรรมการสโมสรนิสิตจุฬาฯ(อบจ.)
นายธเนศ ศรีวิรัญ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นายธิวัฒน์ ดำแก้ว เลขาธิการศูนย์ประสานงานสังคมประชาธิปไตย(YPD)
ดำเนินรายการโดย นายพรชัย ยวนยี(เลขาธิการ สนนท.)

13.00 – 13.30 น. -กล่าวเปิดงาน
โดย. ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

13.30 – 17.00 น. -อภิปราย “ฐานะทางการเมืองของพฤษภาทมิฬ 2535 และพฤษภาเลือด
2553 กับ ทางข้างหน้าของขบวนการประชาชนไทย”
โดย. อ.ดร.เก่งกิจ กิตติเรียงลาภ
คุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
คุณจตุพร พรหมพันธ์
รศ.ดร.พวงทอง รุ่งสวัสดิ์ทรัพย์
คุณจิตรา คชเดช
ดำเนินรายการโดย.คุณอุทัย อัตถาพร

17.00 – 18.30 น. -ปาฐกถา “การเมืองไทยในอนาคตกับยุทธศาสตร์ขบวนการประชาชน?”
โดย. ผศ.จรัล ดิษฐาอภิชัย

18.30 - 24.00 น. -เวทีวัฒนธรรม / อภิปรายกลางแจ้ง/ กวีการเมือง
ดนตรี : วงสุดสะแนน / วงสเลเต / วงของเรา / วงดำ จรูญภาค / ฯลฯ
กวี : ปานจิต จันทรา / วาด รวี / กลุ่มกวีราษฎร์ ฯลฯ)
ผู้อภิปราย : พรชัย ยวนยี/ สมบัติ บุญงามอนงค์/ อานนท์ นำภา /
วัชรพงษ์ คงมั่น ฯลฯ)
ภายในงาน ท่านสามารถร่วมเขียนบทกวีรำลึก 2 เหตุการณ์ดังกล่าวและกล่าวในงานวัฒนธรรม และมีการประมูลภาพถ่ายเก่าทั้ง 2 งาน และมีเสื้อรำลึกครบ 20 ปีพฤษภาทมิฬและ 2 ปีพฤษภาเลือด จัดทำโดย สนนท.ขายภายในงานด้วย

องค์กรร่วมจัดงาน :
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
เครือข่ายพิทักษ์เจตนารมณ์เดือนพฤษภา 2535
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
และองค์กรอื่นๆ