เวทีนำเสนอการเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย

Activity Date: 
Tue, 2012-11-27 19:00

เวทีนำเสนอ การเจรจาสันติภาพ ระหว่างมุสลิมมลายูกับรัฐไทย
27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.00-22.00 น.
ณ ห้อง Time Zone 1-2 ชั้น 5 โรงแรมเอตัส กรุงเทพ