อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 26 นาที ที่ผ่านมา

เวทีนำเสนอการเจรจาสันติภาพระหว่างมุสลิมมลายูและรัฐไทย

Event Date: 
Tuesday, 27 November, 2012 - 19:00

เวทีนำเสนอ การเจรจาสันติภาพ ระหว่างมุสลิมมลายูกับรัฐไทย
27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 19.00-22.00 น.
ณ ห้อง Time Zone 1-2 ชั้น 5 โรงแรมเอตัส กรุงเทพ