มองไปไกลกว่ากรณี สมบัด สมพอน ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว

Activity Date: 
Tue, 2013-02-05 15:00

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกร่วมในงาน ดนตรีเพื่อสันติภาพและเสวนาคนหนุ่มสาว "มองไปไกลกว่ากรณี สมบัด สมพอน ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว" วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ
15.00 น.           เริ่มลงทะเบียน กิจกรรม Peace of Cake และศิลปะเพื่อสันติภาพบนผ้าใบ

15.30-16.00 น. ภูผา TU Band

16.00-16.30 น. ชมวีดีทัศน์ มิตรภาพของบทเพลงเพื่อสันติภาพข้ามพรมแดน โดย บิลลี่ (ปกาเกอญอ จาก พม่า), อุชิโอะ สิทธิไตร (ไทย-ญี่ปุ่น) และ น้องเพชร-แหวน ควรขจร วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

16.30-17.00 น. ตูน CU Band

17.00-17.15 น. ชมวีดีทัศน์ สรุปสถานการณ์ความรุนแรงในอาเซียน (People Testimony) & การเคลื่อนไหวเพื่อติดตามค้นหาท่านสมบัด สมพอน และขอเรียกร้องจากเยาวชน

17.15-18.30 น. เสวนา เรื่อง “มองไปไกลกว่ากรณีสมบัด สมพอน : ความรุนแรงในลุ่มน้ำโขง-ผลกระทบต่อคนหนุ่มสาว”

โดย ประทับจิต นีละไพจิตร มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, พชร สูงเด่น ตัวแทนเยาวชนจาก Mekong Peace Journey, อนุวัฒน์ พรหมมา โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, Zau Lawt จากรัฐคะฉิ่น (Kachin State) กำลังศึกษา ป.โท การพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, Neang Sovathana ตัวแทนจากโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-กัมพูชา (CTEP), Thi Anh Thu Nguyen จากเวียดนาม กำลังศึกษา ป.โท เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ และ นวพร ศุภวิทย์กุล แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

นำเสวนาโดย *นิ้วกลม

18.30-19.00 น. ดนตรีแห่งความหวัง โดย โฮป แฟมิลี่

19.00-19.30 น. บทเพลงแห่งรักและความผูกพันข้ามพรมแดน โดย อุชิโอะ สิทธิไตร และเพื่อ

> ร่วมกันทำสัญลักษณ์สันติภาพ สัญลักษณ์แห่งความหวังและการสร้างสันติภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นกำลังใจสู่เพื่อนเยาวชนในประเทศลาว แม่โขง และอาเซียน ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในสังคมนี้ร่วมกัน

> ร่วมกันใน ปฏิบัติการด่วน: พลเมืองลาวถูกลักพาตัว ไม่มีผู้ใดทราบข่าว เขียนจดหมายรัก(ษ์)สิทธิ เรียกร้องรัฐบาลลาวตรวจสอบกรณี “สมบัด สมพอน”

http://tinyurl.com/at8paur