ปาฐกถา ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ "โจทย์การเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไปใน 2 ทศวรรษ จากพฤษภาคม 2535 ถึงปัจจุบัน”

Activity Date: 
Thu, 2013-06-27 10:30
ปาฐกถาทางวิชาการโดย กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2555 ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ หัวข้อ "โจทย์การเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไปใน 2 ทศวรรษ จากพฤษภาคม 2535 ถึงปัจจุบัน” 27 มิ.ย.56 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์