เสวนาวิชาการ เรื่อง นับถอยหลัง วันเปิดคำพิพากษา "คดีพระวิหาร"

Event Date: 
Thursday, 3 October, 2013 - 16:00

"รัฐศาสตร์ภาคประชาชน" จัดงานเสวนาวิชาการ นับถอยหลัง วันเปิดคำพิพากษา "คดีพระวิหาร" วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2556  ที่จะถึงนี้ ซึ่งศาลโลกจะแถลงผลคำตัดสินคดีพระวิหาร ภายหลังที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชา ได้ให้ถ้อยแถลงด้วยวาจาไปแล้วเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ โดยโครงการ "รัฐศาสตร์ภาคประชาชน" จึงได้จัดงานเสวนาวิชาการ นับถอยหลัง วันเปิดคำพิพากษา "คดีพระวิหาร"  เพื่ออภิปรายถึงความเป็นไปได้ในแง่มุมต่างๆ ก่อนที่ศาลโลกจะมีจะผลคำตัดสินในคดีดังกล่าว โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลายมิติ ทั้งด้าน ความมั่นคง กฎหมาย ประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมอภิปราย

งานเสวนาวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พื้นที่ประชาสัมพันธ์