เปิดตัวรายงาน กอบโกยจากความหวานอันขมขื่น: รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของโครงการ “ทุกอย่างยกเว้นยุทโธปกรณ์” (Everything But Arms) ของสหภาพยุโรปต่อประเทศกัมพูชา

Activity Date: 
Fri, 2013-11-08 09:00
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและเปิดตัวรายงาน กอบโกยจากความหวานอันขมขื่น: รายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของโครงการ “ทุกอย่างยกเว้นยุทโธปกรณ์”  (Everything But Arms) ของสหภาพยุโรปต่อประเทศกัมพูชา
 
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Dipak C. Jain,
อาคารศศนิเวศ (SASA International House) ด้านข้างห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2544 เป็นต้นมา คณะกรรมาธิการยุโรป (the European Commission) อนุมัติโครงการที่เรียกว่า “ทุกอย่างยกเว้นยุทโธปกรณ์” (Everything But Arms : EBA) เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (Least developed country : LDC) โดยให้สามารถส่งสินค้าทุกชนิดยกเว้นที่เป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ เข้าไปขายในตลาดยุโรปได้โดยปลอดภาษี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนยากจนในประเทศเหล่านี้ได้ประโยชน์จากการเติบโตจากการส่งออกผ่านการจ้างงาน 
 
แต่ทว่า ในกรณีของสินค้าจากอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศกัมพูชาที่กำลังขยายตัวไปอย่างรวดเร็วนั้น สถานการณ์กลับเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม เพียงไม่กี่ปี การขับไล่ประชาชนออกจากที่ดินอันเนื่องมาจากการที่รัฐบาลให้สัมปทานที่ดินแก่โครงการอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลซึ่งบริษัทจากประเทศไทยเป็นผู้นำในการลงทุน เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่กำลังถูกตราหน้าว่าเป็นสาเหตุของปัญหาการยึดแย่งที่ดินจากชาวบ้านที่เลวร้ายที่สุด จากการเข้าไปลงทุนในประเทศกัมพูชา เพื่อหาประโยชน์สิทธิพิเศษที่กัมพูชาได้รับจากสหภาพยุโรป ปัจจุบัน ประชาชนหลายพันครอบครัวถูกขับไล่และยึดที่ดินโดยโครงการสัมปทานที่ดินเพื่อการปลูกอ้อย ส่งผลให้ประชาชนเหล่านี้กำลังประสบภาวะยากจนถึงขนาดที่ลูกหลานของพวกเขาต้องออกจากโรงเรียนและกลายมาเป็นคนงานในไร่อ้อยแทน
 
คณะกรรมาธิการยุโรปยังคงเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของภาคประชาสังคมที่ให้มีการสืบสวนเหตุการณ์ในประเทศกัมพูชา และถอดถอนสิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับอุตสาหกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุนี้ องค์กรกัมพูชาที่เป็นธรรม ( Equitable Cambodia) และองค์กรสากลเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึง (Inclusive Development International) จึงได้ตัดสินใจจัดทำรายงานอิสระเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนของโครงการส่งเสริมการค้าของสหภาพยุโรปขึ้น ในขณะที่ระบบการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของสหภาพยุโรปเพิ่งผ่านการปรับปรุงไป ข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวยังจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปในระดับรากฐานอยู่อีกมาก
 
ในงานแถลงข่าวและเปิดตัวรายงานชิ้นนี้ จะมีการฉายภาพยนตร์สั้น การนำเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาผลกระทบและข้อเสนอแนะ โดยผู้จัดทำรายงาน ชาวบ้านจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากประเทศกัมพูชา และตัวแทนภาคประชาสังคมไทย และเปิดให้ผู้สื่อข่าวและผู้เข้าร่วมได้ซักถามและเปลี่ยน
  
ผู้ร่วมแถลงและอภิปราย
เดวิด เพลด (David Pred) ผู้จัดการโครงการสากลเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึง (Managing Associate of Inclusive Development International) ผู้เขียนรายงาน
เอียง วุดที (Eang Vuthy) ผู้อำนวยการโครงการกัมพูชาที่เป็นธรรม (Executive Director of Equitable Cambodia)
เตง กาว (Teng Kao)  ตัวแทนชุมชน จากอำเภอสเร อัมบึล (Sre Ambel)  จังหวัดเกาะกง
ฮอย มัย (Hoy Mai)  ตัวแทนชุมชน จากอำเภอสำโรง (Samrong) จังหวัดโอดอร์เมียนเจย 
คุณสมชาย หอมละออ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
คุณอุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรทางเลือก
 
ผู้ดำเนินรายการ: เปรมฤดี ดาวเรือง โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (Towards Ecological Recovery and Regional Alliances : TERRA)
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
มร. เดวิด เพลด (David Pred) ผู้จัดการโครงการสากลเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึง (Managing Associate of Inclusive Development International) อีเมล์  davidpred@gmail.com
มร. เอียง วุดที (Eang Vuthy) ผู้อำนวยการโครงการกัมพูชาที่เป็นธรรม (Executive Director of Equitable Cambodia) อีเมล์ vuthy@equitablecambodia.org
คุณวรางคณา รัตนรัตน์ อีเมล์  warangkanok19@hotmail.com โทรศัพท์ 0851202035