[เสวนาที่ มช.] นกหวีด+แก๊สน้ำตา=ประชาธิปไตย?

Event Date: 
Tuesday, 3 December, 2013 - 16:00

ขอเชิญร่วมเสวนา หัวข้อ " นกหวีด+แก๊สน้ำตา=ประชาธิปไตย? "
3 ธันวาคม 2556 16.00 - 18.00 น. ลาน อมช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ร่วมเสวนา
1. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.อนุวัฒน์ แก้วกำแพง นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4.วสันต์ ปรีวาสนา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5.ธนชล สุทธสุวรรณ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2556 และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ดำเนินรายการโดย เจนภพ เจิงกลิ่นจันทน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่