[มอ.หาดใหญ่] นิติศาสตร์เสวนา: เห็นต่างร่วมทางได้ เสวนาหัวข้อ: ประเทศไทยไปทางไหนดี

Event Date: 
Tuesday, 3 December, 2013 - 16:00

นิติศาสตร์เสวนา: เห็นต่างร่วมทางได้
เชิญร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ: ประเทศไทยไปทางไหนดี
วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น.
ลานดอกแก้ว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผู้ร่วมเสวนา
สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธนาวุธ แสงกาษนีย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตัวแทนกลุ่ม มอ.รักชาติ
ดำเนินรายการโดย ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์