'หญิงอ่านเขียน เขียนอ่านหญิง' Read black:Read bell hooks

Activity Date: 
Thu, 2014-08-28 (All day)

โครงการปริญญาโท สาขาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญฟังการเสวนาเรื่อง'หญิงอ่านเขียน เขียนอ่านหญิง'(Read black:Read bell hooks) ชวนอ่านโดย จิตต์ปภัสสร์ บัตรประโคน (นักวิชาการอิสระ)  วันพฤหัสที่28 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00-17.00น. ณ ห้อง 702 อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย