สัมมนา เรื่อง “Labor Productivity of Transportation Sector in Thailand: Analysis using Input-Output Approach”

Activity Date: 
Tue, 2015-07-14 10:00
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “Labor Productivity of Transportation Sector in Thailand: Analysis using Input-Output Approach” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ ชินตระกูลชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558
 
เวลา 10:00 – 12:00 น.
 
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเบญญาภา benyapha@econ.tu.ac.th