“ด้านมืดของเมือง : Dark Side of the City” - สร้างบทสนทนา เลือกพลังงานที่ไม่ทำร้ายคนอื่น

Activity Date: 
Sun, 2015-07-26 13:00
 
เชิญร่วมงาน “สร้างบทสนทนา เลือกพลังงานที่ไม่ทำร้ายคนอื่น”
วันปิดนิทรรศการ “ด้านมืดของเมือง : Dark Side of the City”
อาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 13.00 - 16.30 น. 
ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ชั้น 5 ห้องออดิธิเรียม

13.00 – 14.00 ฉายสารคดี “ศิวิไลซ์ ไม่สะอาด” 
โดยทีม Black Sheeps

14.00 – 15.00 เริ่มบทสนทนา "เลือกพลังงานที่ไม่ทำร้ายคนอื่น”
กับคุณ ธิดา ผลิตผลการพิมพ์ (บรรณาธิการ Bioscope ในฐานะ นักชมสารคดี และคุณแม่ลูกสองคนกรุงฯผู้ใช้ไฟฟ้า)
ชวนคุยโดยคุณ กรรณิการ์ กิจติเวชกุล


15.00 – 15.30 เสียงเยาวชน “อนาคตพลังงาน สำหรับคนรุ่นต่อไป”  โดย นักเรียนมัธยม โรงเรียนรุ่งอรุณ
 

15.30 – 16.30 ดนตรีอะคูสคิคกระตุ้นต่อมคิด โดยวงพังค์ Drunk All Day