เสวนาวิชาการ “เสรีกัญชา กับอนาคตสังคมไทย”

Activity Date: 
Sat, 2015-10-24 13:00

เสวนาภายใต้หัวข้อ “เสรีกัญชา กับอนาคตสังคมไทย”
ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์เพื่อทำความเข้าใจกัญชาให้มากยิ่งขึ้น 
พร้อมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชา

ภายในงานนิตินิทรรศน์
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ เสถียรไทย ตึกเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

สำรองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/forms/rA2SVRe2Bw
หรือโทร. 083-013-7253

ด่วน รับจำนวนจำกัด