เปิดตัวรายงาน การติดตามการทำงาน และการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย ปี 2558

Activity Date: 
Wed, 2015-12-09 12:00

“เปิดตัวรายงาน การติดตามการทำงาน และการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย ปี 2558“ และแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สาม

ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain (ชั้นล่าง) ศศ นิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 9  ธันวาคม 2558 เวลา 12.00-17.00 น


13.00  กล่าวต้อนรับ โดยนางชลิดา  ทาเจริญศักดิ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน                         
13:15 กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สาม และภูมิหลังของ ฟอรัม เอเชีย ในการทำงาน เกี่ยวกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  โดยนาง เอฟลีน บาลาอีส เซราโน ผู้อำนวยการบริหาร ฟอรัม เอเชีย

13. 30  “ หลักการปารีส: ประวัติความเป็นมาและเนื้อหา” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิฑิต มันตาภรณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
14.30  “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย การลดสถานภาพจาก เอ เป็น บี : ความหมายและข้อท้าทาย“
       โดย ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี  มหาวิทยาลัยมหิดล
15.00  พักรับประทาน น้ำชา กาแฟ
15.30  รายงาน "การติดตามการทำงาน และการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย ปี 2558"  โดย นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน
16.00  ความเห็นต่อรายงาน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์  ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย ชุดที่แล้ว (รอการยืนยัน) คุณวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประเทศไทย ชุดใหม่ (รอการยืนยัน)                         
16.30  ถาม ตอบ
17.00  กล่าวปิดการประชุม โดย ดร.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่แล้ว                      
                                              
หมายเหตุ การประชุมจะดำเนินการเป็นภาษาไทย และมีล่ามแปล