สัมมนาประจำปีมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง: "สถานการณ์เสรีภาพอินเทอร์เน็ตไทยปี 2558"

Activity Date: 
Thu, 2015-12-17 10:00

# พฤหัสบดี 17 ธันวาคม 2558 
เวลา 10.00-17.00 น.
ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น (สุขุมวิท 20 รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอโศก) แผนที่ bit.ly/1YN34Nt


ร่วมพูดคุยและถกเถียงถึงสถานการณ์เสรีภาพเน็ตไทยในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา และร่วมมองไปในอนาคตข้างหน้า ว่าในปี 2559 ถึงนี้ เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงสิทธิเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสารในประเทศ โดยเฉพาะในบริบท "เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล" มีอุปสรรคและความท้าทายใดที่รออยู่ และเราได้เรียนรู้อะไรจากบ้างจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา

# กำหนดการ

10:00 ลงทะเบียน

10:30-11:00 สรุปภาพรวมเสรีภาพอินเทอร์เน็ตไทยจากรายงาน Freedom on the Net 2015, รายงาน Open Data Barometer, และรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) ที่เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รอบที่สอง
โดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กรรมการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง

11:00-12:00 อภิปรายหัวข้อ อุปสรรคในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต
• สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
• สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• พิชิต แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (dtac)
(ดำเนินรายการโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง นักวิจัย NBTC Policy Watch)

12:00-12:30 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12:30-13:30 พักกลางวัน

13:30-14:30 อภิปรายหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
• พิรงรอง รามสูต รณะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานโยบายสื่อ Thai Media Policy Center คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ไกลก้อง ไวทยการ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อสังคมChangeFusion
• ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไทPrachatai
(ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง)

14:30-15:00 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

15:00-15:15 พัก

15:15-16:15 อภิปรายหัวข้อ การละเมิดสิทธิพลเมืองต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
• ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ นักกฎหมาย ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
• อานนท์ ชวาลาวัณย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสรีภาพ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
• เทวพจน์ สัมพันธ์ธารักษ์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เทเลคอมเอเชีย (Telecom Asia)
(ดำเนินรายการโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง)

16:15-16:45 ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

16:45-17:00 กล่าวสรุป
โดย สฤณี อาชวานันทกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง