การประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการ ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Activity Date: 
Sat, 2016-09-10 09:00

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ห้องกระจกริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ขอเชิญผู้สนใจปรัชญา ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรม ร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการถกเถียงเรื่องคุณค่า 2: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

- จะต้องทนไปอีกนานแค่ไหน?: ขีดจำกัดและการข้ามผ่านขีดจำกัดในคุณค่าเรื่องความอดกลั้นของจอห์น ล็อค โดย อ.อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง
- จริยศาสตร์แห่งพหุนิยมของปอล ริเกอร์ โดย อ.คงกฤช ไตรยวงค์
- การผสมผสานทางวัฒนธรรม: การครอบงำหรือโอกาสเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น? โดย อ. ดร.ปิยฤดี ไชยพร
- ความย้อนแย้งของพหุวัฒนธรรมนิยมในฐานะฟาร์มากอนของแดร์ริดา ในเรื่องสั้นชื่อ "ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้เกี่ยวกับยุโรปกลางนิยม (ด้วยความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ เปี่ยมไมตรีจากเมืองโอโลโมตซ์และกามู)" ของปาเวล วิลิคอฟสกี โดย อ. ดร.วริตตา ศรีรัตนา
- "เกียวโตซ่อนกลิ่น": มิติของ "น้ำ" ท่ามกลางความ (ไม่) หลากหลายทางวัฒนธรรม โดย อ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป
- พื้นที่ซอย: ความหลากหลายในพื้นที่สาธารณะแบบไทยๆ โดย ผศ. ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
- จินตภาพพหุอารยธรรมสยาม: จากนางนพมาศถึงพระราชพิธีสิบสองเดือน โดย ผศ. ดร.วิศรุต พึ่งสุนทร
- ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กับความแตกต่างทางวัฒนธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน, ทศวรรษที่ 2440-2450 โดย อ. ดร.ปรีดี หงษ์สต้น
- "ยังไม่ซึมซาบในใจลาวนัก": จ้าวโลก เจ้าวัฒนธรรม ใน "ไพร่ฟ้า" ของลาว คำหอม โดย อ. ดร.ราม ประสานศักดิ์

วิพากษ์บทความโดย
รศ. ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา
รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ห้องกระจกริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์