เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ครั้งที่ 9 “รอยเท้าเราอยู่ที่นี่ : เสวนา บทกวี ดนตรี แสดงสด”

Event Date: 
Saturday, 8 October, 2016 - 13:00

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หนึ่งในเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ครั้งที่ 9
รอยเท้าเราอยู่ที่นี่ : เสวนา บทกวี ดนตรี แสดงสด”
วันเสาร์ 8 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 – 21.00 น.
ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

13.00 น. กล่าวนำกิจกรรม ‘รอยเท้าเราอยู่ที่นี่’ โดย อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

14.00 น. เสวนา ‘กรณีบิลลี่และชนเผ่าพื้นเมือง : ในมิติทางสังคม ภูมิวัฒนธรรม และสิทธิในการอยู่กับป่า’ นำเสวนาโดย สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

15.00 น. เปิดตัวหนังสือ ‘รอยเท้าเราอยู่ที่นี่’ รวม 33 บทกวี แด่ บิลลี่และเรื่องราวแห่งวิถีพื้นเมือง
โดย สิทธิธรรม โรหิตะสุข, สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์, ธนวัฏ ปรีชาจารย์

16.00 อ่านบทกวี ดนตรี และศิลปะสื่อแสดงสด โดย อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ, “กอนกูย”, ชาตรี ตราชู, Zoraida Kelantan, ชัยวัฒน์ คำดี, ธนวัฏ ปรีชาจารย์, อังคาร จันทาทิพย์, ปราชญ์ อันดามัน, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, อมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง, ปณิธาน นวการพาณิชย์, เมฆ รังสิมันต์, อิสระ คำวงศ์, โขงรัก คำไพโรจน์, พรชัย ปิติควร, กฤช เหลือลมัย, รักไหม วงศ์ล้านนา, บลูด้า, ธนบัตร ใจอินทร์, เดอะวิน, เดช อัสดง, อี๊ด โอภากุล, น้ำ คีตาญชลี, จ่อคึ มอผะแล่, ท็อป ผ้าขาวม้า, สุวิชานนท์ รัตนภิมล, ชิ สุวิชาน, จิตติมา ผลเสวก, มงคล เปลี่ยนบางช้าง, วิชชุกร ตั้งไพบูลย์, Blue Agate, Ground Water

21.00 น. ปิดกิจกรรม

กิจกรรมโดย สำนักหนังสือ 20 พฤษภา และ ชมรมอาสาพัฒนา มศว ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์

*** เข้าชมฟรี ภายในงานมีวรรณกรรมอิสระ ร่วมวางจำหน่ายในราคาพิเศษ ***
ติดต่อสอบถาม 081 3714838 (สิทธิธรรม), 085 3663642 (ธนวัฏ)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์