เวที จุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 4 "แนวทางปฏิรูปหลังโศกนาฏกรรมรถตู้"

Activity Date: 
Fri, 2017-01-06 13:00

เวที จุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 4 "แนวทางปฏิรูปหลังโศกนาฏกรรมรถตู้" 6 ม.ค.60 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ