วัดเบญจมบพิตรเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยวัดและประชาชนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้

Activity Date: 
Tue, 2017-01-10 (All day)

ทางวัดเบญจมบพิตร เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค และอุปกรณ์การศึกษา จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนและวัดต่างๆ ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่

- หน้าพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร
- สำนักงานเจ้าอาวาส วัดเบญจมบพิตร

ทางวัดเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 8-11 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 18.00 น.

หรือร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล
ชื่อบัญชี สมาคมเบญจมบพิตร

เลขที่บัญชี 067-1-01167-7 

ประสานงาน

พระครูวิลาศสรคุณ 09-8782-3337
พระชวนันท์ อคฺคปญฺโญ 08-6404-1313