[3-4 ก.พ.] วันมนุษยธรรมปาตานี และเสวนาวิชาการ “มนุษยธรรมปาตานี กับปาตานีที่ยังมีชีวิต”

Activity Date: 
Fri, 2017-02-03 13:00
งานเสวนาวิชาการ “มนุษยธรรมปาตานี กับปาตานีที่ยังมีชีวิต” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:30 -16:30น.
ณ ปาตานีเซ็นเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จ.ปัตตานี(เก่า)

วันที่ 2 ก.พ. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียน และเยาวชนปัตตานี หรือ PerMas ได้สื่อสารผ่านเพจ The Federation of Patani Students and Youth - PerMAS บนเฟซบุ๊คความว่า วันที่ 3 ก.พ. 2560 นี้ จะมีการรณรงค์แอคชั่นภายในมหาวิทยาลัยทั่วทุกเขต ด้วย Concept คือ “มนุษยธรรม กับปาตานีที่ยังมีชีวิต”  ซึ่งจะมีสัญลักษณ์หลักคือ ร่ม เปรียบเสมือนตัวแทนในการปกป้องพลเรือน

นอกจากนี้ PerMas แจ้งอีกว่า วันที่ 4 ก.พ. นี้ จะมีงานเสวนา ณ ปาตานีเซนเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดปัตตานี (หลังเก่า) ในหัวข้อเสวนา “มนุษยธรรมกับปาตานีที่ยั่งยืน” จึงขอเรียนเชิญประชาชนปาตานีทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ยังมีข้อความตอนหนึ่งบนเพจฯ PerMAS เขียนว่า “ คนปาตานีมีสิทธิที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรี ดำรงไว้ซึ่งความเป็นตัวตนของชนชาติ และอนาคตทางการเมืองของคนปาตานี อีกทั้งเพื่อให้คู่สงครามและประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของชีวิต สิทธิของพลเรือนที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากปฏิบัติการทางการทหาร เพราะการเคารพหลักมนุษยธรรมกติกาสงคราม (International Humanitarian Law) นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งระหว่างการหาทางยุติสงครามด้วยแนวทางทางการเมือง”

อารีดา หนึ่งในผู้จัดงานกล่าวว่า ที่มาการประกาศให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปีให้เป็นวันมนุษยธรรมปาตานั้นก็เพื่อรำลึกเหตุการณ์เด็กเสียชีวิต 3 คนจากการสังหารครอบครัวมะมัน ได้แก่ ด.ช.มูยาเฮด มะมัน อายุ 11 ปี ด.ช.บาฮารี มะมัน อายุ 9 ปี และ ด.ช.อิลยาส มะมัน อายุ 6 ปี พร้อมเรียกร้องสันติภาพ เคารพหลักมนุษยธรรมและให้สื่อช่วยเสนอข่าวรอบด้าน