มูลนิธิกระจกเงา แถลงข่าว สถานการณ์เด็กหาย และแนวทางการติดตามเด็กวัยรุ่นสมัครใจหนีออกจากบ้าน พร้อมเปิดภาพสเก็ตซ์จำลองใบหน้าเด็กที่หายไปนานรายที่ 6

Activity Date: 
Thu, 2017-02-09 10:30
มูลนิธิกระจกเงา จึงร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคามและ กองทะเบียนประวัติอาชญากร จัดแถลงข่าว สถานการณ์เด็กหายและแนวทางการติดตามเด็กวัยรุ่นสมัครใจหนีออกจากบ้านพร้อมเปิดภาพสเก็ตซ์จำลองใบหน้าเด็กที่หายไปนานรายที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ ร้านอาหาร@วิภา62 (ชลบุรีซีฟู๊ดเดิม)  เข้าซอยวิภาวดีรังสิต 62 มาประมาณ 100 เมตร (ร้านอยู่ซ้ายมือ) (ซอยเดียวกับมูลนิธิกระจกเงา)
<--break- />
 
<--break- />
สืบเนื่องจากสถานการณ์ในโลกออนไลน์ที่มีการแชร์ภาพเด็กหายจำนวนมากบางกรณีพบตัวนานแล้ว บางกรณีภาพเด็กหายที่ถูกแชร์เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเด็กและครอบครัวภายหลังกลับสู่ครอบครัวแล้วมูลนิธิกระจกเงาจึงได้จัดทำคู่มือฉบับย่อ แนวทางการติดตามเด็กวัยรุ่นสมัครใจหนีออกจากบ้าน  สำหรับครอบครัวเด็กหายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมสะท้อนปัญหาในการจัดการปัญหาเด็กหายในพื้นที่มหาสารคามซึ่งมีสถานการณ์เด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านหลายกรณี
 

การแถลงข่าว พบกับประเด็นน่าสนใจดังนี้ เปิดสถิติเด็กหาย ปี 2559 และทิศทางแนวโน้มปี 2560 เปิดตัวคู่มือฉบับย่อ แนวทางการติดตามเด็กวัยรุ่นสมัครใจหนีออกจากบ้าน โดย นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา ประสบการณ์ติดตามหาเด็กหายในพื้นที่ และแนวทางสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็กหาย ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดย นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวมหาสารคาม

เปิดภาพสเก็ตซ์เด็กที่หายออกจากบ้านไปนาน รายที่ 6  และแนวทางการติดตามเด็กหายของตำรวจ โดย พตอ ชัยวัฒน์ บูรณะ ผู้กำกับการ 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยืนยันการร่วมงาน เอก กระจกเงา 0867948670 , 0863551059