สัมมนา "ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า"

Activity Date: 
Thu, 2017-03-16 09:00

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมมือหาทางออกผลักดันไทยก้าวเป็นชาติการค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายและทันต่อสถานการณ์การค้าโลก จัดการประชุมสัมมนา  "ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า"  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางยุทธศาสตร์ชาติการค้า กับทั้งภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และเจ้าของกิจการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม นี้ ที่ โรงแรม Swissotel Le Concorde รัชดาฯ  ลงทะเบียนที่  http://tdri.or.th/event/tradingnation-seminar-2017/