แถลงข่าว ค้านออก ม.44 ปล่อยผีสิทธิบัตรยา

Activity Date: 
Thu, 2017-03-02 11:00

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

แถลงโดย นิมิตร์ เทียนอุดม   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์  กรรณิการ์ กิจติเวชกุล  FTA Watch

 

ประสานงาน  : กรรณิการ์   089-5003217