ถกหนังสือ “นบีไม่กินหมาก” ของ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

Activity Date: 
Fri, 2017-03-10 13:30

ชวนถกหนังสือ “นบีไม่กินหมาก” ของ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560  เวลา 13.30-15.30 น. 
ณ ห้องสมุดวิลเลี่ยม วอร์เรน บ้านจิม ทอมป์สัน) จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทเคล็ดไทย บ้านจิม ทอมป์สัน และปาตานีฟอรั่ม

หนังสือ “นบีไม่กินหมาก” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมความเชื่อมลายูกับศาสนาอิสลามภายใต้กระแสการตื่นตัวในศาสนาอิสลามรวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งตอบคำถามว่าชาวมลายูมีชีวิตอย่างไร ประกอบพิธีกรรมความเชื่อแบบไหน ขัดกับศาสนาอิสลามหรือไม่ อย่างไร หลังเกิดกระแสการตื่นตัวในศาสนาอิสลาม พวกเขาปรับตัวและต่อรองอย่างไร รวมทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบระลอกใหม่ส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้

ร่วมเสวนาโดย
รองศาสตราจารย์ อับดุลเลาะ อับรู (คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี)
คุณซะการีย์ยา อมตยา (นักเขียนซีไรต์)
ดร.ฟาริดา สุไลมาน (องค์กรสันติภาพและสิทธิมนุษยชน)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

(เข้าฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)