กิจกรรมเพื่อรำลึกถึง 13 ปี สมชาย นีละไพจิตร “สมชายไหน.. ไหนสมชาย 13 (ปี) และประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2560

Activity Date: 
Sat, 2017-03-11 08:36

กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตรชวนร่วมกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง 13 ปี สมชาย นีละไพจิตร “สมชายไหน.. ไหนสมชาย 13 (ปี) และประกาศรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2560”


วันเสาร์ที่ 15 มีนาคมนี้ เวลา 9.00-12.45 น. ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ เราชวนมาลุ้นและเป็นกำลังใจให้ “ผู้มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น” ในงานประกาศ “รางวัลสมชาย นีละไพจิตร” ประจำปี 2560 งานนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่มีคุณูปการ เสียสละ ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย นอกจากพิธีมอบรางวัลแล้ว ยังมี

-ปาฐกถาเรื่อง “งานคือชีวิตของ สมชาย นีละไพจิตร และชีวิตคืองานของครอบครัว นีละไพจิตร” โดย อังคณา นีละไพจิตร 
-วงพูดคุย ชีวิตและการทำงานเพื่อ (อีกหลาย) ชีวิตของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หลังการสูญหายของทนายสมชาย -เสวนา “ประสบการณ์และความท้าทายในงานปกป้องสิทธิมนุษยชน” โดยผู้ได้รับรางวัล

++ ภายในงานชมนิทรรศการมุมทำงานของทนายสมชาย เพื่อมาทำความรู้จักเจ้าของโต๊ะ “โต๊ะทำงาน –ข้อเขียน- ความคิด และชีวิต ทนายสมชาย นีละไพจิตร” ++

สำหรับกำหนดการมีดังนี้

08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. ปาฐกถาเรื่อง “งานคือชีวิตของ สมชาย นีละไพจิตร และชีวิตคืองานของครอบครัว นีละไพจิตร”
โดย อังคณา นีละไพจิตร หัวหน้าครอบครัว นีละไพจิตร หลังการสูญหายของทนายสมชาย
09.30 – 10.30 น.พูดคุย ชีวิตและการทำงานเพื่อ (อีกหลาย) ชีวิตของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม หลังการสูญหายของทนายสมชาย 

ร่วมเล่าโดย
วัชรินทร์ นิลสกุล กรรมการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมแห่งประเทศไทย
พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
วาสนา ภัทรนันทกุล ทนายความ
รศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มธ.* (อยุ่ระหว่างการติดต่อ)

ดำเนินรายการโดย งามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล

11.30 – 11.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง
11.45 -12.45 น. รายการประกาศรางวัลเกียรติยศแด่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ทำงานโดดเด่น 


- ที่มาและวัตถุประสงค์ของรางวัลสมชาย นีละไพจิตร โดย จอน อึ๊งภากรณ์ กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
- ประกาศรายนามผู้ได้รับ “รางวัลสมชาย นีละไพจิตร” หนึ่งรางวัล และ “รางวัลผู้มีผลงานสิทธิมนุษยชนน่ายกย่อง” สามรางวัล โดย ประทับจิต นีละไพจิตร กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
- มอบรางวัลโดย โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย ผศ.รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

+ การเดินทางมายังสถานที่จัดงาน (สถาบันปรีดี พนมยงค์) +

หากมาจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ ออกทางออกหมายเลข 3 เลี้ยวซ้ายเข้าซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ