อภิปรายสาธารณะ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า? ครั้งที่ 3

Activity Date: 
Sun, 2017-03-12 13:00
การอภิปรายสาธารณะ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า? ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน กรุงเทพฯ
 
13.00-13.15 น. ลงทะเบียน
13.15-13.30 น. กล่าวเปิดโดย อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
 
13.30-16.00 น.
ร่วมอภิปรายการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นกรณีต่างๆ
กล่าวโทษ ป.ป.ช. กรณีคดีล่าช้า โดย
คุณวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
คุณศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

ตรวจสอบกรณีการคอร์รัปชั่นภาคพลังงานไทย โดย
คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา
ผศ.ประสาท มีแต้ม นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน
คุณประสิทธิชัย หนูนวล แกนนำกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน
 
ดำเนินรายการโดย คุณกานต์ เหมสมิติ นสพ.ไทยรัฐ 
 
จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ฯลฯ
สอบถาม เมธา มาสขาว 092-546-5949