งานครบรอบ 1 ทศวรรษ การจากไปของ สุวิทย์ วัดหนู

Activity Date: 
Sat, 2017-03-11 10:00

เชิญร่วมงานครบรอบ 1 ทศวรรษ การจากไปของ สุวิทย์ วัดหนู เนื่องจากวันที่ 11 มีนาคม 2560 จะเป็นวันครบรอบการจากไปของ สุวิทย์ วัดหนู ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อการทำงานชุมชนและสังคม เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับคนรุ่นหลัง 

โดยมีกำหนดการดังนี้

10.00 – 12.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
13.00 – 14.00 น. ร่วมกล่าวรำลึกถึง สุวิทย์ วัดหนู โดย
คุณนิรันดร์ วัดหนู ผู้แทนครอบครัว
คุณวัฒนา ศรีอรุณ ผู้แทนเพื่อน มิตรสหาย
คุณประทีป อึ้งทรงธรรม (ฮาตะ) ผู้แทนอดีตผู้ร่วมงานมูลนิธิดวงประทีป
คุณป้าร้อย สีหาพงษ์ ผู้แทนชาวบ้านสลัม
คุณพิภพ ธงไขย ผู้แทนอดีตร่วมงานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย
14.00 – 15.30 น. พิธีมอบรางวัล สุวิทย์ วัดหนู “เคียงข้างคนจน”
โดย มิตร สหาย พี่ น้อง สุวิทย์ วัดหนู
15.30 – 18.00 น. ดนตรี สลับกับการพูดคุยประสาเพื่อนพ้องน้องพี่
- วงดนตรีจากกลุ่มเยาวชนเครือข่ายสลัม 4 ภาค
- วงสะเลเต
ดำเนินรายการโดย คุณชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์
และเนื่องในวาระ 1 ทศวรรษ การจากไปของพี่สุวิทย์ วัดหนู อดีตเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ทางมูลนิธิฯ ขอถือโอกาสนี้ ระดมทุนในการสร้าง "อาคารสุวิทย์ วัดหนู" เป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร เพื่อใช้สำหรับการประชุม และเป็นกิจการที่สามารถระดมทุนเพื่อใช้ในการทำงานสนับสนุนให้คนจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมูลนิธิฯ สามารถยืนหยัดเคียงข้างคนจนได้ต่อไป