เสวนาอาศรมวิจัยในหัวข้อ คลื่นเสียง ภาษาศาสตร์ อาชญากรรม: การพิสูจน์หลักฐานเสียงพูดด้วยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์

Activity Date: 
Thu, 2017-03-30 11:30

ฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาอาศรมวิจัยในหัวข้อ คลื่นเสียง ภาษาศาสตร์ อาชญากรรม: การพิสูจน์หลักฐานเสียงพูดด้วยค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ โดย อ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 11.30 - 13.00 น. ณ ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี