เวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ "สิทธิความหลากหลายทางเพศอยู่ตรงไหนในรัฐธรรมนูญใหม่?"

Activity Date: 
Sat, 2017-03-18 13:00

เวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ "สิทธิความหลากหลายทางเพศอยู่ตรงไหนในรัฐธรรมนูญใหม่?" วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้อง 206 ศิลปศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เสวนา "สิทธิความหลากหลายทางเพศอยู่ตรงไหนในรัฐธรรมนูญใหม่?"

ร่วมเสวนาโดย
- ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
- ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
- อ.เคท ครั้งพิบูลย์ นักวิชาการอิสระ และนักกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศ