เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย”

Activity Date: 
Sat, 2017-03-18 13:00

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และ ประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 Multifunction hall | C ASEAN | อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถ.รัชดาภิเษก

กำหนดการ

ช่วงที่ 1 เปิดทดลองเล่นบอร์ดเกม  

13.00 – 13.30              ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13.30 – 16.30              ช่วงนำเสนอบอร์ดเกม ให้กรรมการและผู้สนใจทดลองเล่น

ช่วงที่ 2 เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย”

16.30 – 16.45              กล่าวเปิดงาน – กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ
“สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย”
และ กิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

โดย ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

16.45 – 17.00              เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย”
โดย กองบรรณาธิการ

17.00 – 17.15              TDRI Talk 1: ระบบการเมืองแบบเปิด จะลดคอร์รัปชันได้อย่างไร
โดย ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

17.15 – 17.30              TDRI Talk 2: กลไลความรับผิดชอบ จะแก้โจทย์สมการคอร์รัปชันได้อย่างไร
โดย คุณอธิคม คุณาวุฒิ
บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Way

17.30 – 17.45              TDRI Talk 3: คนรุ่นใหม่พร้อมจะหยุดยั้งหรือจะปล่อยไป
บทเรียนจาก Corrupt the game
โดย คุณพัชราภรณ์ ปันสุวรรณ และ คุณปฏิพัทธ์ สุสำเภา
ผู้สร้างสรรค์ Corrupt The Game / บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

17.45 – 18.20              แนะนำรายละเอียดบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน 8 เกม ที่เข้ารอบสุดท้าย

18.20 – 18.30              ประกาศผล และมอบรางวัลเกมต่อต้านคอร์รัปชัน