[ ความหวังของคนรุ่นใหม่ ในรอยอดีต] ขอเชิญร่วมงานเสวนาเนื่องในงาน “7 รอบ ส. ศิวรักษ์ : ถอนราก หยั่งเมล็ดพันธุ์”

Activity Date: 
Fri, 2017-03-17 13:30

ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ วันศุกร์ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐–๑๗.๓๐ น.