อภิปรายสาธารณะ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า? ครั้งที่ 4

Activity Date: 
Sat, 2017-03-18 13:00
กำหนดการอภิปรายสาธารณะ
แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า? ครั้งที่ 4 
การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น กรณีการโกงภาษีหุ้นชินคอร์ปและภาษีเชฟร่อน
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน กรุงเทพฯ
 
13.00-13.15 น. ลงทะเบียน
13.15-13.30 น. กล่าวเปิดโดย อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
 
13.30-16.00 น.
ร่วมอภิปราย การตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่น กรณีการโกงภาษีหุ้นชินคอร์ปและภาษีเชฟร่อน
 
โดย คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คุณพิศิษฐ์ ลีลาวชิโลภาส ผู้ว่า สตง.
คุณรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา
 
(ร่วมรับฟังเพื่อนำไปยื่นเรื่องร้องต่อโดย คุณศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย)
 
จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ฯลฯ