แถลงข่าวเปิดตัวชุดสื่อ “เป็นสุขด้วยกัน”

Activity Date: 
Thu, 2017-03-30 08:00

ยูนิเซฟและมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติจึงขอเชิญ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดสื่อ “เป็นสุขด้วยกัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 8.00-12.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมฟังเสวนาจากกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก 

กำหนดการเวทีเปิดตัวชุดสื่อ “เป็นสุขด้วยกัน” การเลี้ยงลูกวัย 0 – 5 ปี วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น.ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

*******************************************************************

08.00 – 09.00 น.                       ลงทะเบียน รับของที่ระลึกและอาหารว่าง

09.00 – 09.05 น.                       Presentation เปิดงาน “เป็นสุขด้วยกัน” การเลี้ยงลูกวัย 0 – 5 ปี

09.05 – 09.15 น.                       ตัวแทนมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

09.15 – 09.20 น.                       ตัวแทนยูนิเซฟประเทศไทยกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุน

                                                - รับมอบของที่ระลึก

09.20 – 10.20 น.                       เสวนา หัวข้อ “ดูแลเด็ก 0 – 5 ปี อย่างมีความสุข" ผู้ร่วมเสวนา :   พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ  จิตแพทย์เด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์    กุมารแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ดำเนินการเสวนา โดย   คุณ รติกร กิตติศศิกุลธร

10.20 – 11.00 น.                       สาธิตการใช้สื่อเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ  และ รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์                            

11.00 – 11.30 น.                       เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น และซักถาม

11.30 – 11.45 น.                       ส่งมอบชุดสื่อ “เป็นสุขด้วยกัน” การเลี้ยงลูกวัย 0 – 5 ปี

11.45 – 12.00 น.                       ถ่ายภาพร่วมกัน

                                                - สื่อมวลชนสัมภาษณ์