เสวนา "สามัคคี(พ.ร.บ.)ชุมนุม" การละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาของขบวนการเคลื่อนไหว ภายใต้ พ.ร.บ.ชุมนุม

Activity Date: 
Thu, 2017-04-20 12:30

เวทีเสวนา "สามัคคี(พ.ร.บ.)ชุมนุม" การละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหาของขบวนการเคลื่อนไหว ภายใต้ พ.ร.บ.ชุมนุม
วัน พฤหัสบดี ที่20 เมษายน 2560  ณ ห้องบรรยาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(****สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง****) ตั้งแต่เวลา เวลา 12:30-15:30 น.