เสวนา ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

Activity Date: 
Wed, 2017-04-26 09:00

เสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ณ ห้องพาโนรามา ❙ ชั้น 14 The Emerald Hotel ถนนรัชดาภิเษก

ผู้สนใจร่วมงานเสวนา คลิกเพื่อส่ง ‘ใบสมัคร’ ร่วมงานที่นี่