[21-23 เม.ย.] นิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานภาคเหนือ เรื่อง “ฅน (งาน) สร้างบ้านแป๋งเมือง”

Activity Date: 
Fri, 2017-04-21 16:00

ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่ ทุกวัน 4 โมงเย็นเป็นต้นไป