[20-21 เม.ย.] สัมมนาสาธารณะ: บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตยถดถอยฯ

Activity Date: 
Thu, 2017-04-20 (All day)

สัมมนาสาธารณะ: บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตยถดถอย การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม วันที่ 20-21 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชุม 101 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เวทีที่เปิดขึ้นเพื่อนำเสนอมุมมองบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตในฐานะพลเมืองของประเทศจากนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ **มีล่ามแปลภาษา**

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQBNeHrTdjr15yb47QK9MAMGTNYJSQM1f8tiCUAC2C4_f58A/viewform