แถลงข่าว "มาฟังเหตุผล ทำไมไม่ต้องขึ้นค่าไฟฟ้า (Ft)"

Event Date: 
Friday, 28 April, 2017 - 10:30
แถลงข่าว "มาฟังเหตุผล ทำไมไม่ต้องขึ้นค่าไฟฟ้า (Ft)"  วัน ศุกร์  ที่ 28 เมษายน  2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  (อนุสาวรีย์ชัยฯ) 
แถลงโดย  ผศ. ประสาท มีแต้ม  ประธานอนุกรรมการด้านการบริการสาธารณะ คอบช.
               คุณสารี  อ๋องสมหวัง   เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
               คุณรสนา  โตสิตระกูล  อดีตสมาชิกวุฒิสภา
               คุณบุญยืน  ศิริธรรม   นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สอบ.)
               คุณจำนงค์  หนูพันธ์   ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค
 
วัน ศุกร์  ที่ 28 เมษายน  2560 เวลา 10.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  (อนุสาวรีย์ชัยฯ)