อภิปรายสาธารณะ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า? ครั้งที่ ุ6 ว่าด้วยการคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจ

Activity Date: 
Thu, 2017-05-04 13:00

กำหนดการอภิปรายสาธารณะ แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า? ครั้งที่ ุ6 ว่าด้วยการคอร์รัปชั่นทางเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน กรุงเทพฯ


13.00-13.15 น. ลงทะเบียน
13.15-13.30 น. กล่าวเปิดการทุจริตโดย คุณอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35

13.30-16.00 น.
ร่วมอภิปราย การตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นประเด็นต่างๆ โดย
1.คุณพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะทำงานทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย
2.คุณเกียรติ สิทธิอมร อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์
3.คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจระหว่างประเทศ
4.คุณกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

จัดโดย คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน