เสวนาถอดบทเรียน จาก ภ.มหาสมุทรและสุสาน "ชายแดนใต้ สายสัมพันธ์ ความไม่รู้ และความหวาดระแวง"

Activity Date: 
Sat, 2017-05-06 13:00

เสวนาถอดบทเรียน จาก ภ.มหาสมุทรและสุสาน
"ชายแดนใต้ สายสัมพันธ์ ความไม่รู้ และความหวาดระแวง"

วันเสาร์ 6 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 300 ที่นั่ง
คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป